Các cách thay đổi ứng dụng mặc định trong Windows

Để mở các loại tập tin mà chương trình có thể xử lý thì bạn có thể tiến hành thiết lập một ứng dụng mặc định hoặc tinh chỉnh ứng dụng để sử dụng cho tập tin cụ thể, trên các thiết bị cụ thể theo giao thức cụ thể. Bài viết: “Các cách thay đổi ứng dụng mặc định trong Windows” sau của Congnghe3s.com sẽ hữu ích với bạn.

Cài đặt một chương trình

Bạn cài đặt một chương trình thì sẽ có thể thiết lập chương trình làm chương trình mặc định cho tập tin mà chương trình đó hỗ trợ xử lý. Ví dụ bạn có thể cài đặt VLC và đặt chương trình này thành trình nghe nhạc, xem phim mặc định đối với toàn bộ tập tin media.

Nếu không muốn chương trình đó chọn tự động toàn bộ định dạng tập tin xử lý thì khi tiến hành cài đặt chương trình có thể thiết lập cho chương trình cụ thể mà thôi.

Khi cài VLC, bạn chọn tùy chọn Other để thiết lập chỉ đọc mặc định những định dạng bạn muốn và những định dạng khác thì vẫn mở mặc định bằng chương trình bạn chọn trước đó.

Sử dụng tùy chọn Options của ứng dụng

Trong mục Options (Tùy chọn) của nhiều ứng dụng, bạn có thể thiết lập chương trình chỉ mở những định dạng tập tin được chỉ định.

Click chuột phải vào tập tin

Bạn cũng có thể click chuột phải vào tập tin để thay đổi ứng dụng mặc định sau đó chọn Open with. Nếu chương trình có trong tùy chọn Open with thì bạn click chọn tên chương trình, nếu không thì bạn tìm chọn Choose default program.

Ví dụ, bạn click phải chuột vào một tập tin JPEG để thay đổi chương trình mặc định mở tập tin ảnh, rồi chọn Open with và chọn Choose default program. Bạn chọn trình xem ảnh trong danh sách muốn đặt làm mặc định hoặc chọn chương trình muốn đặt bằng thao tác chọn nút Browse.

Bạn chọn Always use the selected program to open this kind of file, và áp dụng bằng thao tác chọn OK.

Thiết lập mặc định chương trình

Bạn cũng có thể cấu hình thiết lập chương trình mặc định trong Windows theo những cách khác nhau. Bạn mở Control Panel lên, chọn Programs rồi chọn Default Programs để truy cập tùy chọn.

Bạn click Set your default programs để hiển thị danh sách chương trình đã cài đặt trên máy tính. Bạn chọn chương trình muốn sử dụng và phần mở rộng của tập tin liên quan được hiển thị. Để chọn làm trình mặc định cho toàn bộ tập tin chương trình đó hỗ trợ mở thì bạn chọn Set this program as default.

Cách khác là bạn chọn Choose defaults for this program và phần mở rộng tập tin.

Liên kết một định dạng cụ thể với một chương trình

Bạn mở Default Programs lên, chọn Associate a file type or protocol with a program để liên kết một loại tập tin cụ thể với một chương trình.

Khi hiển thị danh sách phần mở rộng định dạng tập tin trong cửa sổ Set Associations, bạn chọn loại định dạng tập tin muốn thay đổi chương trình mở mặc định và chọn Change program…

Bạn cũng có thể kiểm soát những chương trình với những giao thức như http://, ftp:// hay mailto phía dưới cùng danh sách.

Thay đổi cài đặt AutoPlay

Bạn có thể lựa chọn những ứng dụng mặc định bằng cách thay đổi cài đặt AutoPlay khi chèn đĩa CD Audio, DVD video hay tập tin media khác.

Bạn cũng có thể chọn hành động mặc định khi kết nối những thiết bị vào máy tính mà thiết bị đó chứa định dạng tập tin đã thiết lập.

Xem thêm: Cách tăng tốc chơi FIFA Online 4

Những kỹ thuật cơ bản trong FIFA Online 4

Trên đây là cách thay đổi ứng dụng  mặc định trong Windows, chúc các bạn thành công!

Leave a Comment