Google Authorship đã hiển thị trở lại

Sau một thời gian không hiểu chuyện gì mà tất cả ảnh Authorship trên kết quả tìm kiếm của google đều không hiển thị. (Chỉ hiển thị một số người được cho là tác giả có uy tín) Thì sáng nay congnghe3s  search thì những cái avatar đã được xuất hiện trở lại.

Xem thêm: Hướng dẫn thêm quyền tác giả Authorship vào website

Google authorship xuất hiện trở lại

Google authorship xuất hiện trở lại

Xem thêm: Hướng dẫn tắt tự động update trong windows 7

Một số thủ thuật cải thiện tốc độ iPhone

Nhiều người cho rằng đợt xuất hiện trở lại của Google Authorship này là báo hiệu đợt bão thuật toán của google đã qua và mọi người có thể SEO lại bình thường.
Còn về mình cảm nhận thì đợt xuất hiện trở lại của Authorship đúng là đã qua đợt update một thuật toán của google và cái gì của nó vẫn sẽ là của nó. Bài viết của tác giả nào thì người đó sẽ được hiển thị trên thanh kết quả tìm kiếm của google.

Leave a Comment